status me status IMG 20230705 WA0028 300x225 -

alhamdulillah gassss kaka ibrahim semoga jadi anak yang sholeh berbakti kepada kedua orang tua #baitulkhitan #jadianaksholeh #khitankediri #Sunatkediri #klampkediriKhitan #khitannganjuk #khitanblitar #khitanpare #sunatmodern #khitanmodern #khitanklamp