status me status IMG 20230711 WA0043 300x225 -

alhamdulillah lancar kaka satia khitannya semoga jadi anak sholeh berbakti kepada kedua orang tua #baitulkhitan #jadianaksholeh #khitankediri #Sunatkediri #klampkediriKhitan #khitannganjuk #khitanblitar #khitanpare #sunatmodern #khitanmodern #khitanklamp